TECHNOCENTRUM VLOEREN doet regelmatig onderzoek aan vloersystemen als onafhankelijk deskundige voor De Geschillencommissie® op grond van haar specifieke vakkennis.

Pasfoto PJ de VriesIng. P.J. de Vries is benoemd tot bemiddelingsdeskundige door deze stichting na het succesvol doorlopen van een opleiding “mediation” en heeft al in veel gevallen partijen geassisteerd bij het vinden van een oplossing in een geschil. In 1999 werd hij beëdigd door de voorzitter van de kamer van koophandel te Rotterdam als “inspecteur dekvloeren”. Op grond van zijn kennis en ervaring is ing. P.J. de Vries in 2003 benoemd tot lid van het College van arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

St. Landelijk Register van Gerechtelijke DeskundigenHij is ook opgenomen in het register van De Rechtspraak en werkt als onafhankelijk deskundige voor Rechtbanken en Gerechtshoven waarbij volgens vonnis een deskundigenbericht wordt uitgebracht nadat het problem door de deskundige zelf is onderzocht en waarbij partijen in de gelegenheid worden gesteld hun standpunten nader toe te lichten

In geval van schade aan, of indien er twijfel bestaat over de kwaliteit of hoedanigheid van een vloer, kan Technocentrum Vloeren alle benodigde onderzoek uitvoeren.