Prestatiecriteria bepalen hechttreksterkte
Waaraan te denken bij de keuze voor een bepaalde vloerafwerking?

De gebruiker van de vloer dient de prestatiecriteria zorgvuldig vast te stellen.

  • bijzondere gebruikstemperaturen
  • puntlasten, wiellasten, wieltypes
  • fundamentele eisen zoals slijtvastheid, stroefheid, ruwheid, geleidbaarheid, sterkte, dichtheid
  • specifieke eisen zoals bestand tegen frequente, permanente of incidentele blootstelling aan water of agressieve stoffen.
  • Aspecten zoals oppervlaktetextuur, vereiste kleuren, glanzend of mat, afschot etc.
  • Uitvoeringsomstandigheden zoals in de open lucht, open – of gesloten gebouwen, bijzondere hygiënische omstandigheden etc.

Op grond van economische overwegingen zal men een vloer voor multifunctioneel gebruik niet op voorhand uitvoeren als bijvoorbeeld een chemisch bestendige vloer. Bij chemisch bestendige bekledingen is het van belang om vooraf te inventariseren aan welke chemische belastingen een dergelijk systeem kan worden blootgesteld.

Bij een accu-opslag in een autoherstel werkplaats zal dat nog niet noodzaken tot een chemisch bestendige vloer omdat die vloer alleen incidenteel met zuur zal worden belast en dit dan ook zal worden opgeruimd. Een pragmatische benadering van een probleem is dus van belang.

Voor een hoogstapelmagazijn dient men afhankelijk van de transportmiddelen de noodzakelijke en gewenste vlakheid duidelijk te specificeren.

In de voedingsmiddelenindustrie, maar ook in de pharmaceutische en chemische industrie ontstaan vloerproblemen door veelal een complex van factoren.