Opdrachtgevers schade diagnose infrarood opname vloer temperatuurverschil

Technocentrum Vloeren adviseert, al dan niet middels een “Bindend Advies” bijvoorbeeld:

  • Advocaten door middel van schade-diagnose of conformiteitsverklaring etc.
  • Architecten bij het opstellen van prestatiecriteria, besteksomschrijvingen vloeren etc.
  • Assuradeuren met expertiserapporten en schade-diagnoses
  • Bouwbedrijven bij de kwaliteitsborging van de uitvoering, onderzoek en metingen
  • Overheid door middel van projectbegeleiding,technisch advies en kwaliteitscontrole
  • Particulieren bij het toetsen van offertes, onderzoeken van schade en keuringen
  • Vastgoedbeheerders bij vragen over ontwerp, onderhoud en/of herstel
  • Verzekeraars voor het onderzoeken en beoordelen van schade
  • Vloerenbedrijven door middel van keuring van ondergronden en materialen
  • Woningbouwvereniging bij het opstellen van technische werkomschrijvingen en kwaliteitscontroles

Technocentrum Vloeren inventariseert de problemen en adviseert met haar complexe kennis van de betontechnologie, de kunststoftechnologie en een combinatie daarvan praktische oplossingen.

Technocentrum Vloeren beschikt over de expertise met name op het gebied van dekvloeren en vloerafwerking om de uitvoering van een werk te begeleiden en aldus de gewenste kwaliteit te realiseren.