Vloerafwerking foutief ontwerp dekvloer met vloerverwarming

Bij het ontwerp van vloeren en vloersystemen is het toekomstig gebruik van de vloer een belangrijke factor.

De Europese Bouwproduktenrichtlijn definiëert 6 fundamentele eisen waaraan alle bouwonderdelen zoals constructievloeren moeten voldoen. Het kenmerk van dekvloeren is dat dit geen constructievloeren zijn, maar het is evenzogoed erg belangrijk om ook bij dekvloeren prestatievoorschriften vast te leggen.

De opdrachtgever definieert de wensen aan de hand van de bestemming van de ruimten waarin de vloer moet worden aangebracht zoals bijvoorbeeld:

  • soort vloerafwerking en oppervlak
  • Uitvoeringsperiode

De architect / adviseur en vervolgens het vloerenbedrijf bepalen uiteindelijk de uitvoeringstechnieken die het best aan de vooropgestelde eisen tegemoetkomen.