Onderzoek stroefheidsmeting

Onderzoeken aan de vloer zijn veelal gericht op het toetsen aan fundamentele eisen, specifieke eisen of specifieke aspecten. Door een gewijzigd gebruik van de vloer kan door middel van een onderzoek vooraf worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk zullen zijn om een vloer geschikt te maken voor een beoogd gebruik.

Technocentrum Vloeren kan voor u door middel van metingen vaststellen welke fysische (fundamentele) eigenschappen een vloer of vloerafwerking bezit:

 • Geluidisolatie voor geluid door gevels van buiten naar binnen of contactgeluid
 • Hechting de treksterkte waarop een oppervlak van 1 mm² kan worden belast.
 • Kwaliteit en geschiktheid volgens europese norm m.b.v. de " BRE screedtester" volgens ISCR – methode.
 • Scheurwijdte meting van de breedte van een scheur op 0,1 mm
 • Shore-hardheid Shore A of Shore D waarde
 • Slijtvastheid bij beton volgens Amslerproef, tegels en kunststof volgens Caponproef
 • Stroefheid door bepaling van de wrijvingscoëfficient
 • Sterkte druksterkte of buigtreksterkte
 • Vlakheidmeting nauwkeurigheidsmeting en toetsing meetgegevens aan gestelde normeis.
 • Vochtgehalte bijv. volgens de CM-methode

Voor vloerenbedrijven worden aan de hand van beoogde sterkte-eisen richtrecepturen opgesteld aan de hand van

 • Zeefkromme van zandmengsels

Onderzoek BRE kwaliteit meten dekvloer Onderzoek meten hechttreksterkte