Technocentrum Vloeren is opgericht door ing. P.J. de Vries, sinds 1976 werkzaam op het gebied van dekvloeren, vloerafwerking, betonbescherming, -reparatie en -onderhoud.

Technocentrum Vloeren heeft expertise op het gebied van:

 • Ondergronden, zoals betonvloeren, zandcementvloeren, anhydriet gietdekvloeren, calciumsulfaat smeervloeren en koudkeramische vloeren.
 • Afwerkingen, zoals terrazzovloeren, kunststof vloersystemen, keramische vloeren, houten vloeren, PVC vloerbedekking etc.

Technocentrum Vloeren doet regelmatig onderzoek aan vloersystemen als onafhankelijk deskundige voor De Geschillencommissie® op grond van haar specifieke vakkennis. Ing. P.J. de Vries is benoemd tot bemiddelingsdeskundige door deze stichting na het succesvol doorlopen van een opleiding “mediation” en heeft al in veel gevallen partijen geassisteerd bij het vinden van een oplossing in een geschil. Ing. P.J. de Vries is lid van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland

Technocentrum Vloeren adviseert:

 • Advocaten door middel van schade-diagnose of conformiteitsverklaring.
 • Architecten bij het opstellen van prestatiecriteria, besteksomschrijvingen vloeren etc.
 • Assuradeuren met expertiserapporten en schade-diagnoses
 • Bouwbedrijven bij de kwaliteitsborging van de uitvoering, onderzoek en metingen
 • Overheid door middel van projectbegeleiding, technisch advies en kwaliteitscontrole
 • Particulieren bij het toetsen van offertes, onderzoeken van schade en keuringen
 • Vastgoedbeheerders bij vragen over ontwerp, onderhoud en/of herstel
 • Vloerenbedrijf door middel van keuring van ondergronden
 • Woningbouwvereniging bij het opstellen van technische werkomschrijvingen en kwaliteitscontroles

ADVIES

Bij het ontwerp van vloeren en vloersystemen is het toekomstig gebruik van de vloer een belangrijke factor.
De Europese Bouwproduktenrichtlijn definiëert 6 fundamentele eisen waaraan alle bouwonderdelen zoals constructievloeren moeten voldoen. Het kenmerk van dekvloeren is dat dit geen constructievloeren zijn, maar het is evenzogoed erg belangrijk om ook bij dekvloeren prestatievoorschriften vast te leggen.
De opdrachtgever definieert de wensen aan de hand van de bestemming van de ruimten waarin de vloer moet worden aangebracht zoals bijvoorbeeld:

 • soort vloerafwerking en oppervlak
 • uitvoeringsperiode
 • bijzondere gebruikstemperaturen
 • puntlasten, wiellasten, wieltypes
 • fundamentele eisen zoals slijtvastheid, stroefheid, ruwheid, geleidbaarheid, sterkte, dichtheid
 • specifieke eisen zoals bestand tegen frequente, permanente of incidentele blootstelling aan water of agressieve stoffen.
 • Aspecten zoals oppervlaktetextuur, vereiste kleuren, glanzend of mat, afschot etc.
 • Uitvoeringsomstandigheden zoals in de open lucht, open – of gesloten gebouwen, bijzondere hygiënische omstandigheden etc.

De architect/adviseur en vervolgens het vloerenbedrijf bepalen uiteindelijk de uitvoeringstechnieken die het best aan de vooropgestelde eisen tegemoetkomen.
Op grond van economische overwegingen zal men een vloer voor multifunctioneel gebruik niet op voorhand uitvoeren als bijvoorbeeld een chemisch bestendige vloer.

Bij chemisch bestendige bekledingen is het van belang om vooraf te inventariseren aan welke chemische belastingen een dergelijk systeem kan worden blootgesteld. Bij een accu-opslag in een autoherstel werkplaats zal dat nog niet noodzaken tot een chemisch bestendige vloer omdat die vloer alleen incidenteel met zuur zal worden belast en dit dan ook zal worden opgeruimd. Een pragmatische benadering van een probleem is dus van belang.

Voor een hoogstapelmagazijn dient men afhankelijk van de transportmiddelen de noodzakelijke en gewenste vlakheid duidelijk te specificeren. In de voedingsmiddelenindustrie, maar ook in de pharmaceutische en chemische industrie ontstaan vloerproblemen door veelal een complex van factoren.

Technocentrum Vloeren inventariseert de problemen en adviseert met haar complexe kennis van de betontechnologie, de kunststoftechnologie en een combinatie daarvan praktische oplossingen.

PROJEKTBEGELEIDING

De vloer is een belangrijk onderdeel van het bouwwerk. Zowel in de natte waterbouw, utiliteitsbouw als woningbouw.
Indien er schade ontstaat aan de vloer, raakt de vloer ongeschikt voor het gebruik. In zo’n geval moeten woningen worden ontruimd of de productie stagneert.
De gevolgschade is daardoor vaak veel hoger dan de kosten van de vloer.

Schades ontstaan vaak door onjuiste detailleringen. Bijvoorbeeld schades aan houten vloeren (parketvloeren) door lekke gevels of optrekkend vocht.

Bij zwevende dekvloeren ontstaan vaak problemen doordat de ontwerpdikte niet kan worden gerealiseerd.Voorkomen is dan inderdaad ook beter dan genezen. Daarom is het in voorkomende gevallen van belang om een beroep te doen op specialistische kennis op het gebied van vloeren.

Technocentrum Vloeren beschikt over de expertise met name op het gebied van dekvloeren en vloerafwerking om de uitvoering van een werk te begeleiden en aldus de gewenste kwaliteit te realiseren.

ONDERZOEK AAN DE VLOER

In geval van schade aan, of indien er twijfel bestaat over de kwaliteit of hoedanigheid van een vloer, kan Technocentrum Vloeren alle benodigde onderzoek uitvoeren.

Technocentrum Vloeren verricht ook regelmatig onderzoek aan vloersystemen als bemiddelingsdeskundige in opdracht van De Geschillencommissie® op grond van de aanwezige specifieke vakkennis. In veel gevallen blijkt het daarbij mogelijk dat partijen met enige assistentie van de adviseur, het probleem zelf oplossen waardoor een goede relatie kan blijven voortbestaan.

Technocentrum Vloeren werkt ook als onafhankelijk deskundige voor De Rechtspraak waarbij in proceduren volgens vonnis van de rechtbank een deskundigenbericht wordt uitgebracht nadat partijen in de gelegenheid zijn gesteld het probleem toe te lichten en het probleem door de deskundige zelf is onderzocht.

Onderzoeken aan de vloer zijn veelal gericht op het toetsen aan fundamentele eisen, specifieke eisen of specifieke aspecten. Door een gewijzigd gebruik van de vloer kan door middel van een onderzoek vooraf worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk zullen zijn om een vloer geschikt te maken voor een beoogd gebruik.

Technocentrum Vloeren kan voor u door middel van metingen vaststellen welke fysische (fundamentele) eigenschappen een vloer of vloerafwerking bezit:

 • Geluidisolatie voor geluid door gevels van buiten naar binnen of contactgeluid
 • Hechting de treksterkte waarop een oppervlak van 1 mm² kan worden belast.
 • Kwaliteit en geschiktheid volgens europese norm m.b.v. de " BRE screedtester" volgens ISCR – methode.
 • Scheurwijdte meting van de breedte van een scheur op 0,1 mm
 • Shore-hardheid Shore A of Shore D waarde
 • Slijtvastheid bij beton volgens Amslerproef, tegels en kunststof volgens Caponproef
 • Stroefheid door bepaling van de wrijvingscoëfficient
 • Sterkte druksterkte of buigtreksterkte
 • Vlakheidmeting nauwkeurigheidsmeting en toetsing meetgegevens aan gestelde normeis.
 • Vochtgehalte bijv. volgens de CM-methode

Voor vloerenbedrijven worden aan de hand van beoogde sterkte-eisen richtrecepturen opgesteld aan de hand van

 • Zeefkromme van zandmengsels